Kompassen - TR Medias hållbarhetsarbete

Under 2019 året tog vi på allvar tag i hur vi på TR Media arbetar med hållbarhet. Vi har funderat på vilka värden vi vill bidra med för olika intressenter. Vi har samlat det i vad vi kallar TR Kompassen där vi grupperar in våra olika initiativ i fyra olika områden; omtanke om samhället, omtanke om medarbetarna, omtanke om kunden och såklart omtanke om travsporten. Här vill vi passa på att dela med oss av vad vi konkret gör inom dessa områden till dig som är kund hos oss. Vi hoppas att du även nästa gång ska välja att köpa någon av TR Medias produkter för att vi arbetar med frågor som är viktiga för dig.